Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor kring juridiska frågor. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Sandstedts Begravningsbyrå har tillgång till. 

Den viktiga bouppteckningen

Vid ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet, så kallad bouppteckning. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. Arbetet med bouppteckningen ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen.
 
Sandstedts begravningsbyrå kan hjälpa till med detta. Om vi av olika anledningar inte själva kan ta uppdraget, har vi ett nära samarbete med erfarna boutredare som hjälper till med bouppteckningar och försäkringsfrågor.
 
Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravningskostnaderna kan man istället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. Denna är kostnadsfri och görs av socialnämnden i kommunen.