Ett personligt avsked

Personligt avsked kallar vi det tillfället då de närmaste tar ett sista farväl från den avlidne när kistan är öppen. Det är ofta svårt att tänka sig att livet har flytt från den som en gång var så levande. Att se och röra vid den döde är då ett sätt att bearbeta sorgen, eftersom man då får bekräftat att det som hänt är sant.
 
Även om man kanske var med vid dödsfallet kan det kännas bra att se den avlidne i kistan, så man kan förvissa sig om att allt ser bra ut och eventuellt lägga med något i kistan.