Jourtjänst vid dödsfall

Till dig som just mist någon som stod dig nära

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att man känner sig osäker och kanske orolig inför sådant som man ska ta hand om. Ett bra råd är: Ha inte bråttom. Ta en sak i taget. Det mesta man oroar sig för kan nästan alltid vänta ett litet tag.

Om personen som avlidit befinner sig på ett sjukhus eller vårdhem med tillgång till en s k kylinrättning finns det egentligen inget som är brådskande. Om vårdhemmet eller liknande saknar kylmöjligheter ska man så småningom kontakta begravningsbyrån som kommer och hämtar den avlidne. Kontakten kan också personalen på hemmet hjälpa till med. Det vanligast är att hämtningar görs med bår, detta för att man som anhörig lugnt och stilla skall kunna välja kistmodell vid senare besök på byrån.

Har personen däremot avlidit i hemmet eller på annat ställe ska man först kontakta läkare som kommer ut och konstaterar dödsfallet. Oftast räcker detta, men ibland så vill läkaren att en obduktion ska göras för att säkerställa dödsfallsorsaken. Under vissa omständigheter kan det även bli aktuellt att polis kontaktas. 

Vi finns alltid till er hjälp när ni står inför den här sortens svåra frågor.

Ni når oss dygnet runt på tel. 0502-10909 och 0392-10909.

Vid kvällar och helger kommer man till vår bemannade jourtjänst men de söker direkt upp oss. Därefter tar vi kontakt med er.