Saker att tänka på

Att tänka klart och rationellt när man precis har förlorat en nära anhörig är inte helt lätt. Därför har vi här satt ihop en checklista över sådant som kan vara bra att tänka på. 

Dödsbevis

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Bankkonton och kreditkort

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är godkänd och registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Abonnemang och hyra

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.
Meddela hyresvärd eller bostadsrättsförening om dödsfallet. Uppsägningstiden för hyresrätt är vid dödsfall en månad.

Medlemskap i föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Försäkringar

Försäkringsbolagen skall meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. 

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Annat praktiskt att tänka på

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna eventuella vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om