När går man på begravning?

Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ofta mycket för familjen att du kommer.

Om det däremot står i dödsannonsen "Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste" eller något liknande, är det de närmast anhöriga som bjuder in de gäster som ska närvara. Detta utgör naturligtvis inte något hinder till att du kan ta kontakt med de anhöriga och uttrycka ditt deltagande i sorgen.