Vi tar hand om det praktiska

I samband med ett dödsfall är det en del praktiska detaljer som måste ordnas. Vi kan ta hand om alla kontakter med myndigheter, pastorat, sjukhus o.s.v för att se till att inget missas. Vi kan också sköta bokning och planering av lämpliga lokaler för begravningsakt och minnesstund. Vi tar också ansvaret för kontakten med officiant, organist, vaktmästare, solist och ev. cateringfirma.
 
Vi ordnar förstås alla nödvändiga blanketter och intyg med myndigheter, pastorat m.m. Till administrativa uppgifter kan också räknas sådant som minnesalbum, referat i tidningen och insamling av minnesgåvor etc.
 

En del sker automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också har hand om folkbokföringen. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting. Allt det här sker automatiskt.