När tar man kontakt med anhöriga

Att aktivt ta kontakt med anhöriga och då gärna före begravningsdagen. Det gör att det kommer kännas mindre svårt att träffa de anhöriga vid begravningstillfället. 
Tänk på att den som sörjer orkar ibland mindre än vanligt, så om du kan erbjuda dig att praktiskt hjälpa till med något vardagligt är det ofta välkommet.

Barns kontakt med döden

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer i samband med ett dödsfall. Det sker i all välmening, men barn behöver få stöd för att klara det som hänt, inte skydd från det. De måste precis som vuxna tillåtas att sörja.
 
När du ska berätta för ett barn att någon dött är det viktigt att du ger dig tid att sitta ner med barnet. Det är först i tonåren som ungdomar till fullo inser vad ett abstrakt begrepp som döden innebär. Acceptera att barnet visar sin sorg på olika sätt och var inte rädd för att visa din egen sorg.
 
Barn skall naturligtvis inte tvingas med på begravning, men man ska inte heller omedelbart godta ett nej. Ett barns första upplevelse av det här slaget betyder naturligtvis väldigt mycket. Om barnet får delta på sina villkor minskar risken att döden och begravningen uppfattas som något hemskt, något man måste vara rädd för.
 
Berätta för barnet så mycket som möjligt om hur det kommer att se ut i kyrkan och vad som kommer hända. Kom gärna också i god tid till begravningen så barnet i lugn och ro kan bekanta sig med kyrkorummet.

Klädsel på begravning

Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar precis som vid andra högtider. Det vanligaste är dock att om det inte står något i dödsannonsen så tolkas numera detta som att det är valfri klädsel. Valfri klädsel innebär dock inte att det är passande med precis vad som helst. Begravning är t ex inget lämpligt tillfälle att skylta med extra uppseendeväckande klädsel.
 
För herrar kan det vara lämpligt med t.ex. svart, mörkblå, mörkbrun, grå kostym eller liknande. Slipsen är ofta en detalj som man blir osäker på inför valet av vit eller svart. Det vanligaste är att närmast sörjande bär vit slips och övriga svart slips. 
Som närmast sörjande räknas make, föräldrar och far- och morföräldrar, barn och barnbarn, syskon och syskonbarn till den avlidne. Ibland kan även andra släktingar räknas in bland de närmaste beroende på hur nära de har stått den avlidne. 
 
För kvinnor mörkare slag av klänning, byxa eller dräkt till det t.ex. vit eller svart blus och vit scarf. 
 
Barn kan ha sina finkläder. Ytterplagg tas i regel av i kyrkan.

Begravningsceremonin

Jordbegravning/Kremation (enligt Svenska kyrkan, och till viss del även olika trossamfund)
 
Som begravningsgäst är det lämpligt att du kommer cirka 15 minuter innan begravningen ska börja. Begravningsentreprenören hälsar dig välkommen och ordnar med placeringen i kyrkan. 
 
Ett musikstycke oftast på orgel inleder varefter ev. solosång eller liknande framförs, prästen (=officianten) hälsar församlingen välkommen och första psalmen sjungs. Därefter håller officianten griftetalet och överlåtelsen, där församlingen reser sig upp och tre skovlar mull eller t.ex. blommor läggs på kistan. Ytterligare två psalmer kan sjungas och prästen läser eller sjunger en begravningsbön.
 
Därefter är det vid en kremationsbegravning dags att gå fram och ta farväl vid kistan. Avskedet går till så att begravningsentreprenören visar fram en eller fler bänkar åt gången för att gå fram och ta avsked bredvid kistan. Där framme stannar man till en stund och lägger sin handblomma, om man har någon, på valfritt ställe på kistan och går tillbaka till bänken. Nu kan det ev. framföras en andra solosång eller likande. Sedan är det bara ett sista orgelstycke kvar på själva akten i kyrkan.
 
Om det är jordbegravning så går man inte fram och tar avsked inne i kyrkan utan istället vid graven. Blommor delas ev. också ut innan sista orgelstycket då bärarna går fram och stilla bär ut kistan med resten av de församlade i följe efter ut till graven.

Sök dödsannons

Om du söker en avlidens dödsannons, så hänvisar vi till hemsidan www.familjesidan.se eller till den aktuella begravningsbyrån på orten.
 
Vill du ta del av vad som står i någon dödsannons, som är förmedlad genom vår begravningsbyrå och som inte återfinns på www.familjesidan.se, kan du beställa den här per epost. Anteckna ditt namn samt namnet i dödsannonsen och sänd till info@sandstedt.se
 
Annonsen sänds till dig per e-post inom 2 arbetsdagar.