Finns försäkringar?

Vi kan hjälpa till, eller genom våra samarbetspartner, att ta reda på om den avlidne hade försäkringar som faller ut vid dödsfall.
Vi hjälper dig också med de handlingar försäkringsbolagen kräver för att betala ut försäkringsbeloppen.