Home Content

 

”Personligt engagemang, präglat av
  värme, värdighet och valfrihet”

”Att mista en anhörig är naturligtvis en mycket omskakande erfarenhet.
Ett första steg mot återskapandet av den trygghet som skakats
i sina grundvalar är att få sakkunnig och engagerad hjälp.
Det är vår ambition att, från uppdragets början till dess avslutning, ge en personlig service och tillsammans med er utforma en minnesvärd begravning. Detta tillsammans med vår erfarenhet av bygdens seder och traditioner borgar för hög kvalitet till ett rimligt pris.
 
Vi är en av Sveriges auktoriserade begravningsbyråer och det är en extra trygghet för dig som anhörig.”
 
Sandstedts Begravningsbyrå i Tidaholm och Mullsjö