Vi som arbetar här

Christer Berggren

(kundmottagare, representant, borgerlig officiant)

Begravningsrådgivare sedan 2004. Är bosatt i Mullsjö varifrån fru Ann-Marie härstammar. Har genomgått flera olika kurser inom branschen bl.a. SBF´s auktorisationskurs för begravningsentreprenörer.

 

Matteus Nilsson

(kundmottagare, representant, borgerlig officiant)

Ägare till begravningsbyrån. Begravningsrådgivare sedan våren 2014. Bosatt i Tidaholm med sin familj. Bördig från Jönköping.
 

 

Martin Sandstedt

(kundmottagare, representant)