360 Al Harmoni

Askurna i Al. Finns i natur, vitlaserad och brunlaserad.
Höjd 31,5 cm
Förgänligt material

Urnor Image

Image: