På begravningsdagen

Vårt mål är att varje begravning vi är med och arrangerar blir så bra och personligt präglad som möjligt. Vi vill att begravningen ska leva kvar som ett vackert minne för alla som deltar.

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, programkort och extraljus mm.

När gästerna anländer till begravningen ser vi till att de blir väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta.
 
Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller på angiven plats utanför ceremonilokalen.
 
Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.
 
Gravsättningen
Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.
 
Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum på en namnplåt.
 
Flaggning
I första hand är det sorgehuset som flaggar, men det kan vara ett sätt att visa sorgen även för andra som stod den döde nära. Man kan naturligtvis också flagga på den avlidnes arbetsplats.
 
Flaggan hissas på halv stång på döds- och begravningsdagen, då den först hissas i topp och omedelbart därefter halas 1/3 av stångens längd. När begravningen ägt rum, hissas flaggan i topp.