Gravplats och gravsten

Val av gravplats

Det vanligaste är att man gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats. Hade den avlidne anknytning till en annan församling, brukar det också gå att bli gravsatt där (detta kan ibland medföra extra kostnader.) Oftast finns möjligheten att påverka var på en kyrkogård gravplatsen ska ligga.

De olika gravplatsalternativen i Sverige är följande:

  • Jordgrav för en eller flera kistor.
  • Urngrav för en eller flera urnor. (Det finns nästan alltid plats för urnor i äldre familjegravar, även om dessa från början är avsedda för kistor.)
  • Gräva ner/strö ut askan i Minneslund.
  • Asklund (som minneslund, men platsen är utmärkt med namn mm.)
  • Strö askan över vatten eller naturmark, efter tillstånd från Länsstyrelsen.
    (Urnkammare och Kolumbarium är speciella gravrum för urnor som är relativt sällsynta i Sverige.)
 

Gravsten

En grav förses ofta med en så kallad gravvård. Stenen behöver inte sättas upp omedelbart efter begravningen.

På begravningsbyrån har vi kataloger m m över gravvårdar som man kan komma in och titta i. Det kan också vara bra att gå runt på kyrkogårdar och titta på gravvårdar.
 
Det finns i dag stora möjligheter till att göra en sten personlig.
 
Vi är ombud för bl. a. Petterssons stenhuggeri i Trollhättan som är bland de mest anlitade i västra och södra Sverige, vilket ger våra kunder kvalité och säkra leveranser till ett rimligt pris.
 
För textkomplettering anlitar vi bl. a. Tidaholms Stenhuggeri.