Begravningsakten

Minnet av en begravning går inte att tränga undan. Det är något man bär med sig hela livet. Därför är det viktigt att den begravning som du är med och ordnar blir så bra som möjligt, så du och andra som var med kan minnas den med tillfredställelse.

Vår ambition är att visa på de olika valmöjligheter som finns för att en begravning ska vara personlig och kännas "rätt" utifrån den enskilde personen.

Själva akten kan hållas i en kyrka eller ett kapell, vanligtvis hemförsamlingens men har den avlidne någon koppling till annan församling (ort) så finns förstås möjligheten att akten kan hållas där.

Begravningsakt och gravsättning behöver inte vara på samma ort. Akten kan också hållas i annan lokal t.ex. församlingslokal, gravkapell även utomhus vid graven och akt i hemmet förekommer.

Sist men inte minst ställs man inför valet av jordbegravning eller kremation. Det är viktigt att vara observant på den avlidnes önskemål i den frågan eftersom det är något man enligt lag är skyldig att ta hänsyn till.